• Digitale drukproef vooraf
  • Offerte op maat
  • Bedrukt = gratis levering
0
010 - 754 92 60

 

Inspectie en reclame
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons heeft verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de artikelen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Eventuele reclames over gebreken aan de artikelen die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde artikelen en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de artikelen schriftelijk aan Van der Laar Relatiegeschenken worden medegedeeld.

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de artikelen schriftelijk aan Van der Laar Relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de artikelen te retourneren, voordat Van der Laar Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de artikelen blijven voor zijn risico.

 


Garantie
Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Van der Laar Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de artikelen niet deugdelijk zijn, zal Van der Laar Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken artikelen kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken artikelen, hetzij de artikelen deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van der Laar Relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van der Laar Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Lees ook onze algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft over onze garantie voorwaarden dan kunt u dit melden via onze contactpagina of neem telefonisch contact op via 010 - 75 49 265.

back to top
Sluiten

Garanties

Geen verrassingen

Contact